Fado do Rossio, Shegundo Galarza, Hernâni Correia, Edições Sassetti, 1963

Fado do Rossio, Shegundo Galarza, Hernâni Correia, Edições Sassetti, 1963, p. 1

img

Fado do Rossio, Shegundo Galarza, Hernâni Correia, Edições Sassetti, 1963, p. 2

img

Fado do Rossio, Shegundo Galarza, Hernâni Correia, Edições Sassetti, 1963, p. 3

img

Fado do Rossio, Shegundo Galarza, Hernâni Correia, Edições Sassetti, 1963, p. 4

img

Autor: Shegundo Galarza